Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Centrolewica

Stronnictwo Demokratyczne

Łazarski

Kongres Budownictwa

Osiedle Pod kurantami

http://www.pfozian.pl/

Stowarzyszenie Damy Radę

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw

Banery bottom


Jako wykładowca i kierownik  Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przyczynia się do solidnego wykształcenia kadr w tej dziedzinie.

W Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, pełniła funkcję kierownika Zakładu Prawa Cywilnego.
Jej badania empiryczne orzecznictwa sądowego w sprawach mieszkaniowych służyły ochronie Obywateli na drodze sądowej

 Jako autorka kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów poświęconych m.in. ochronie praw najemcy i spółdzielcy w spółdzielni mieszkaniowej postuluje stosowanie  i interpretowanie prawa w sposób jak najbardziej życzliwy dla Obywatela.

W ocenach eksperckich (m.in. w TVN Warszawa)  zawsze stoi po stronie krzywdzonego  Obywatela. Uczestniczy w   telefonicznych spotkaniach z Obywatelami  (m.in. w  Życiu Warszawy,  Rzeczpospolitej, Super Expresie, Faktach, Radio dla Ciebie), dotyczących   nieprawidłowości w pracy urzędów. Służy to wyeliminowaniu krzywd ludzkich, wynikających z nieznajomości prawa lub zwykłej znieczulicy.

Jej pomoc dla Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli w Warszawie, przyczyniła się do uratowania rodzinom hutniczym dachu nad głową i ugodowego zakończenia wielkiego społecznego konfliktu, stanowiącego potem wzorzec rozwiązań dla wielu podobnych spraw  w Warszawie i w całej Polsce. Jest współzałożycielką Fundacji „POMOCNA DŁOŃ”, która zbudowała pierwsze w Polsce wzorcowe centrum zamieszkania i rehabilitacji osieroconych dzieci niepełnosprawnych.

Jako współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw udziela pomocy wielu ruchom obywatelskim przeciwko łamaniu europejskich standardów  ochrony prawnej obywateli. Przewodniczy Radzie Programowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ. Uczestniczyła w Ogólnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie, jak również w pracach parlamentarnych poprawiających regulacje prawne chroniące ofiary przemocy.

 Jej pasją jest też poprawa warunków mieszkaniowych rodzin przez rozwój budownictwa i rewitalizację osiedli mieszkaniowych przy wykorzystaniu funduszy europejskich, z udziałem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Podejmowała liczne inicjatywy dla spowodowania wydania przepisów niezbędnych dla uruchomienia wspomnianych funduszy dla dobra mieszkańców.  

Jako radna Gminy Bielany w latach 1994-1998 przyczyniła się do wdrożenia na terenie tej gminy nowych programów mieszkaniowych, uchwalenia prawa miejscowego respektującego prawa najemców oraz poprawy relacji urząd- Obywatel.

W okresie służby dyplomatycznej w Niemczech była współzałożycielką wielu Polsko-Niemieckich organizacji, w których podejmowane są ważne dla rozwoju miast inicjatywy, zwłaszcza ze strony    Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Miast, Ekologii i Ochrony Środowiska oraz   Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Dzięki temu upowszechniane są  w Polsce europejskie standardy przyjaznego Obywatelom zarządzania miastem oraz ochrony prawnej Obywateli

 
Wspólnie z wieloma organizacjami podejmuje też działania na rzecz równouprawnienia i poprawy sytuacji kobiet oraz  ochrony ich zdrowia.

 
Dr Krystyna Krzekotowska została wyróżniona m.in. statuetką Stowarzyszenia Damy Radę  za działalność społeczną i charytatywną, dyplomem uznania Kongresu Budownictwa za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiego budownictwa oraz dyplomem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami za działalność w zakresie podnoszenia jakości zarządzania nieruchomościami i zapewniania solidnie wykształconych kadr.

 Za pomoc merytoryczną i ekspercką otrzymała też podziękowanie Sejmu RP oraz producenta i zespołu programu Ruch w Nieruchomościach na antenie TV Biznes

Powyższe dokonania,  doświadczenia społeczne i zawodowe oraz  prospołeczna postawa dr Krystyny Krzekotowskiej -  wszystko to jest najlepszą gwarancją, że nie zawiedzie swoich wyborców. Są dowodem, a nie czczą obietnicą, że dr Krystyna Krzekotowska – jeśli udzielicie Jej zaufania i oddacie na Nią swój głos – będzie  kompetentnie współpracować na rzecz przyjaznego Obywatelom zarządzania miastem wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli.